Ako založiť sociálny podnik

tento príspevok

Ilustračný obrázok delenia penazí

Socializácia zisku

V prípade, že už ste požiadali o registráciu Vášho podniku na sociálny podnik, alebo Vám už štatút registrovaného sociálneho podniku bol priznaný, je potrebné, aby ste ako registrovaný sociálny podnik splnili jednu veľmi dôležitú podmienku a to je tzv. socializácia zisku. Neľakajte sa, nie je to nič zložité.  V zmysle zákona ide o to, že […]

Ilustračný obrázok osôb

Zapájanie zainteresovaných osôb

Jedným z hlavných znakov sociálnej ekonomiky je zapájanie zainteresovaných osôb do spravovania sociálnych podnikov. Neviete, čo to znamená a to je dôvod, prečo sa bojíte zriadiť registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“)? Nemusíte sa báť, nie je to nič zložité. V podstate to znamená, že registrovaný sociálny podnik musí do svojho fungovania […]

Znevýhodnené a zraniteľné osoby

Sociálne podnikanie je do veľkej miery aj o tom, aby bolo aj osobám, ktoré si na trhu práce nevedia nájsť pracovné miesto, umožnené sa na ňom uplatniť. Znevýhodnené a zraniteľné osoby hrajú hlavnú úlohu najmä v integračných sociálnych podnikoch, teda tých registrovaných sociálnych podnikoch (RSP), ktorých pozitívnym sociálnym vplyvom je to, že dajú týmto […]

ilustracny obrazok

Cirkevné organizácie a sociálna ekonomika

Cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnické osoby. Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. Ministerstvo kultúry SR je registrujúci orgán, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zákona číslo 308/1991 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v […]

ilustračný obrázok

Povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí podpory

zakotvené v § 24 ods. 1 až 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“) v prípade, ak sa poskytne registrovanému sociálnemu podniku (ďalej aj ,,RSP“) podľa § 17 ods. 1 písm. c) až g) Zákona v rámci investičnej činnosti podpora vo forme podmienečne […]

Registrácia sociálneho podniku

Ako na to najjednoduchšie ✓ Bojíte sa, že nebudete vedieť ako nato? ✓ Ako zaregistrovať Vašu firmu ako registrovaný sociálny podnik? ✓ O registráciu akého registrovaného sociálneho podniku máte požiadať a čo k tomu potrebujete? Ak by ste sa o postupe a podmienkach registrácie chceli dozvedieť viac, radi Vás prevedieme jednoduchými krokmi, ktoré musíte spĺňať, […]

Chránená dielňa verzus Integračný sociálny podnik

Postavenie chránených dielní a chránených pracovísk upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácie o možnosti ich transformácie na registrovaný sociálny podnik je najlepšie získať bezplatnou individuálnou konzultáciou s pracovníkmi Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ktoré nájdete v každom krajskom meste. Cieľom Integračného sociálneho podniku je zamestnávanie […]

Mimovládna nezisková organizácia – ako stručne spracovať podnikateľský zámer

Od podnikateľskej myšlienky k plánu Mimovládna nezisková organizácia ako sociálny podnik Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o SE/SP) prináša jasno do sveta sociálnej ekonomiky, jej aktivít a subjektov, ktoré ich realizujú alebo na nich participujú. Ako mimovládna nezisková organizácia (MNO), či už občianske združenie, […]