Aktuálne dianie

tento príspevok

Ilustracny obrazok

Blíži sa termín predkladania výročných správ

Vážení sociálni podnikatelia, dovoľujeme si vás upozorniť na blížiaci sa termín predkladania výročných správ registrovaných sociálnych podnikov. V zmysle §15 zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon č. 112/2018 Z. z. ) je registrovaný sociálny podnik povinný: 1.) vypracovať […]

Fotografia z konferencie

Sú ešte nejaké možnosti na rozvoj sociálneho podnikania?

Na základe iniciatívy Odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 27. apríla 2022 uskutočnila v Trenčíne odborná konferencia s cieľom podporiť ďalší rozvoj sociálneho podnikania v tomto regióne.  „Sú tu ešte nejaké možnosti na ďalší rozvoj sociálneho podnikania?“, bola ústredná otázka, na ktorú mala dať konferencia odpoveď. Veď trenčiansky región sa už teraz […]

Ilustračný obrázok

Sociálny podnik Košického kraja zamestnáva vyše 50 ľudí

Košický samosprávny kraj (KSK) sa v roku 2020 rozhodol využiť možnosti sociálnej ekonomiky na podporu zamestnanosti a rozvoja kraja. Založil sociálny podnik a úspešne vytvára pracovné príležitosti pre ľudí s rôznym znevýhodnením. „Je pre nás dôležité začleniť do pracovného procesu všetkých ľudí, bez ohľadu na to, čím si v živote […]

Pozvánka na konferenciu Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom kraji

Dovoľujeme si Vás pozvať na regionálnu odbornú konferenciu s názvom Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej „TSK“), ktorá sa uskutoční dňa 27. apríla 2022 hybridnou formou, t. j. prezenčne v meste Trenčín + online streamovaním. Cieľom podujatia je vytvoriť fórum na prezentáciu aktuálnej situácie stavu sociálnej ekonomiky v TSK, pomenovanie potrieb […]

Sociálny podnik v Tehle bilancuje ročné fungovanie

RTVS – 04. apríl 2022 – Obecných zamestnancov, ktorí sa starajú o verejné priestranstvá, má veľa dedín. Niektoré samosprávy si však zakladajú aj sociálne podniky. Tie nie sú zamerané primárne na zisk. Zamestnávajú ľudí so znevýhodnením a robia služby užitočné pre komunitu. Redaktor Michal Herceg zašiel do obce Tehla v […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 10 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Dňa 28.2.2022 bola na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnená aktualizácia č. 10 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ […]

Memorandum o spolupráci IA MPSVR SR s BBSK prináša konkrétne výsledky

Banskobystrická župa úspešne pokračuje v podpore sociálnej ekonomiky vo svojom regióne – ako prví sa pustili do realizácie projektu podpory regionálnych farmárov, dodávateľov potravín do stredných škôl a zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BBSK. Na začiatku bola výzva potenciálnym dodávateľom na založenie registrovaných sociálnych podnikov a dnes – po niečo vyše roku – boli […]

Informácia k ukončeniu NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo, že v zmysle národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky-nenávratná zložka“ bolo prijímanie žiadostí k 31.01.2022 ukončené. Aktuálne MPSVR SR skúma možnosti predĺženia termínu na predkladanie žiadostí. Informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 9 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo Aktualizáciu č. 9 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 10/2022/§54 – IP SP. Zmena v Oznámení sa týka:• úpravy limitu mesačnej výšky príspevku na mzdové náklady, ktorý bol […]