Iveta Marková

tento príspevok

Obecný sociálny podnik ako nástroj na riešenie spoločenského problému

Pod týmto názvom zorganizovali v Žiline dňa 8.  novembra Regionálne centrum Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (RC MIRRI SR) spoločne so žilinským Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky (RC SE) informačný seminár. Štrnásť zástupcov samospráv zo žilinského regiónu si na ňom vypočulo informácie k možnostiam využitia obecného sociálneho podniku ako nástroja na riešenie spoločenského […]

Workshop : Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie

Dňa 3.10.2023 sme spolu s Regionálnym centrom MIRRI v Banskej Bystrici a s Úradom vlády Slovenskej republiky spoluorganizovali workshop s názvom: „Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie“.  Hlavnou témou workshopu bolo verejné obstarávanie, pričom prezentujúci JUDr. Juraj Tkáč, PhD., sa vo svojom príspevku zameral najmä na predstavenie novovytvorenej príručky – Prečo a ako sa zúčastňovať verejných obstarávaní […]

Záznam zo záverečnej konferencie NP ISE a odpovede na niektoré otázky

Dňa 26.9.2023 sa konala záverečná konferencia národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky s názvom Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku. Záznam z jej priebehu nájdete nižšie na stránke. Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť aj za otázky k témam bohatého odborného programu. Na niektoré z nich neodzneli odpovede priamo počas konferencie, prinášame ich v […]

Pozvánka na záverečnú konferenciu o sociálnom podnikaní

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovoľte pozvať Vás na odbornú konferenciu s názvom Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 26. septembra 2023 v Hoteli Senec v Senci a zároveň aj s online prenosom. Odbornú konferenciu organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR ako záverečnú konferenciu národného projektu […]

Chcel byť kňazom, dnes má upratovaciu firmu

Lukáš Priškin je šéf, ktorý nemá problém vyhrnúť si rukávy, chytiť mop a umyť podlahu. „Poďte ďalej, niečo ešte dokončujem,“ víta nás na palube plávajúceho objektu na Dunaji, kde sa konajú svadby, večierky či konferencie. Firma, ktorú rozbehol pred pár rokmi, poskytuje upratovacie služby. Je to jeho prvé „dieťa“, na ktorom […]