Iveta Marková

tento príspevok

Fotografia z diskusie

Štyri roky práce a sme inšpiráciou pre českých kolegov

V polovici augusta sme mali v trenčianskom Regionálnom centre sociálnej ekonomiky vzácnu návštevu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zo spoločnosti CzechInvest a zástupcov Pardubického kraja. Témou 3-dňového pracovného stretnutia boli informácie o slovenskej legislatíve k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky, skúsenosti s jej implementáciou v praxi a návštevy konkrétnych registrovaných sociálnych podnikov.                 Keď sme v októbri 2019 organizovali našu […]

Pomáhať ľudom s ťažkým osudom a zredukovať odpad? Aj to sa dá.

Zuzana Eliášová už viac ako tri roky pomáha ľudom v ťažkej sociálnej situácii pracovne sa uplatniť. Jej vízia v podnikaní je okrem vytvorenia férových a príjemných pracovných podmienok nevytvárať odpad, ale naopak – spracovať ho. Založila registrovaný sociálny podnik Sewn bag, kde šijú kvalitné produkty z organickej bavlny, alebo z […]

ilustračný obrázok

Spolupráca je cesta

Zaujímavý projekt sa podaril obciam Kľakovskej doliny. Lokálne partnerstvo štyroch obcí je príkladom, kedy sociálne podnikanie prináša rozvoj miestnej zamestnanosti a regiónu. Horné Hámre, Hrabičov, Župkov a Kľak vytvorili spoločný Sociálny podnik, s.r.o. a hneď aj zamestnali 11 ľudí, ktorí pracujú nielen pre obecný úžitok, ale pomocnú ruku podajú aj […]

ilustracny obrazok_zobrazenie kariet podnikov na stránke

O KATALÓGU SOCIÁLNYCH PODNIKOV na Rádiu Slovensko

Na Slovensku aktuálne funguje viac ako 520 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú približne 5 500 ľudí. Pre lepší prehľad možnosti využitia ich produktov a služieb vznikol internetový Katalóg sociálnych podnikov. Jeho fungovanie pre poslucháčov Rádia Slovensko predstavili zástupcovia IA MPSV SR a národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Vypočujte si, čo je najčastejšou […]

ilustracny obrazok

Predĺženie vyplácania kompenzačných príspevkov

Dňa 26. júla 2022 bolo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnené aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov, ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku v rámci národného projektu Podpora integračných podnikov č. 8/2022/§ 54. Hlavnou zmenou v predmetnom Oznámení […]

p, TInka podpisuje menorandum

Ďalšia spolupráca potvrdená memorandom

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Žilinského samosprávneho kraja posilňujú spoluprácu na rozvoji sociálnej ekonomiky. Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka bolo v piatok 15. júla v Žiline podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom […]

Ilustračný obrázok - kosenie

Keď sa spojí verejné obstarávanie a sociálne podnikanie, náklady klesajú

Ušetriť na kosení pomocou verejného obstarávania a sociálnych podnikov sa podarilo v Senici. Mesto vysúťažilo dodávateľa služieb na starostlivosť o verejnú zeleň v meste. Týmto krokom samospráva ušetrila viac ako 120.000 eur ročne. Dva sociálne podniky budú vykonávať kosenie pre mesto. Jeden vzišiel z verejného obstarávania a druhým je samotný […]

Ilustračný obrázok - váhy porovnávajúce peniaze a ľudí

Sᴏᴄɪᴀʟ Eᴄᴏɴᴏᴍʏ Vᴏɪᴄᴇs – kampaň európskej únie sa rozbehla

Európska komisia je podporovateľom sociálneho podnikania. Na jej úrovni vznikla myšlienka podpory sociálnej ekonomiky mediálnou kampaňou, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o sociálnom podnikaní, podporiť jeho rozvoj a zdieľať príbehy úspešných sociálnych podnikateľov. Kampaň predstavuje 20 aktérov z 18 členských štátov a ukazuje rozmanitosť oblastí sociálnej ekonomiky, ktorou sa dá priniesť spoločenský prospech. Od […]