Informácia o predĺžení aktivít a pokračovaní projektu