Výklad Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a súvisiaca legislatíva

Dňa 13. marca 2018 bol schválený dlhoočakávaný Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, pomocou ktorého boli vytvorené podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku, pomenované spôsoby dosahovania spoločensky pozitívneho sociálneho vplyvu a fungovanie subjektov v rámci sociálnej ekonomiky.

Aplikačná prax vyvolala potrebu novely zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2023. Materiál Prehľad najdôležitejších zmien ponúka ucelené zhrnutie podstatných úprav zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.


Výklad zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s vybranými metodickými usmerneniami
vrátane konkrétnych príkladov

Výklad Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Stiahnuť dokument

Odporúčaniek zápisu označenia „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratky „r.s.p.“

Stiahnuť dokument