CESTY ISTOTY – relácia o sociálnom podnikaní

Po vyše 2-ročnom úsilí uzrela v pondelok 18.10. svetlo sveta špeciálna publicistická relácia Cesty istoty, ktorá vznikla vďaka spolupráci Implementačnej agentúry MPSVR SR s verejnoprávnou RTVS.

Sociálnej ekonomike je venovaných 8 dielov – z každého samosprávneho kraja jeden. Odznie v nich celkove takmer tridsať ukážok dobrej praxe, v ktorých sa jednak štatutári podelia o svoje skúsenosti so vznikom a prevádzkovaním registrovaných sociálnych podnikov, ale rozprávajú aj zamestnanci, ktorým sa vďaka nim otvorili dvere do „normálneho“, plnohodnotného života.

Scenáre boli vytvorené so zámerom ukázať naozaj široký diapazón činností sociálnych podnikov, ktorými môžu napĺňať legislatívne vyžadovaný pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť.

Atmosféru týchto podnikov i rôznych sociálnych zariadení ďalších národných projektov v relácii Cesty istoty môžete v premiére sledovať vždy v pondelok na STV3 okolo 18:35 a v repríze v utorok približne o 12:45 až do 28. februára 2022, kedy je plánované vysielanie posledného – dvadsiateho – dielu relácie.