CESTY ISTOTY – relácia o sociálnom podnikaní

Po vyše 2-ročnom úsilí uzrela v pondelok 18.10. 2021 svetlo sveta špeciálna publicistická relácia Cesty istoty, ktorá vznikla vďaka spolupráci Implementačnej agentúry MPSVR SR s verejnoprávnou RTVS.

Sociálnej ekonomike je venovaných 8 dielov – z každého samosprávneho kraja jeden. Odznie v nich celkove takmer tridsať ukážok dobrej praxe, v ktorých sa jednak štatutári podelia o svoje skúsenosti so vznikom a prevádzkovaním registrovaných sociálnych podnikov, ale rozprávajú aj zamestnanci, ktorým sa vďaka nim otvorili dvere do „normálneho“, plnohodnotného života.

Scenáre boli vytvorené so zámerom ukázať naozaj široký diapazón činností sociálnych podnikov, ktorými môžu napĺňať legislatívne vyžadovaný pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť.

Pozrite si diely relácie venované sociálnemu podnikaniu na Slovensku. Nájdete v nich príbehy obdivuhodných sociálnych podnikateľov, ktorí poskytli prácu znevýhodneným či zraniteľným ľuďom a dali im tak šancu na lepší život.

Odznie tiež kúsok teórie, čo to vlastne sociálna ekonomika je, ako začať a úspešne prevádzkovať sociálny podnik.