Denný archív: %s 10. októbra 2023

tento príspevok

Workshop : Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie

Dňa 3.10.2023 sme spolu s Regionálnym centrom MIRRI v Banskej Bystrici a s Úradom vlády Slovenskej republiky spoluorganizovali workshop s názvom: „Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie“.  Hlavnou témou workshopu bolo verejné obstarávanie, pričom prezentujúci JUDr. Juraj Tkáč, PhD., sa vo svojom príspevku zameral najmä na predstavenie novovytvorenej príručky – Prečo a ako sa zúčastňovať verejných obstarávaní […]