Workshop : Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie

Workshop : Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie

Dňa 3.10.2023 sme spolu s Regionálnym centrom MIRRI v Banskej Bystrici a s Úradom vlády Slovenskej republiky spoluorganizovali workshop s názvom: „Obecné sociálne podniky a verejné obstarávanie“.  Hlavnou témou workshopu bolo verejné obstarávanie, pričom prezentujúci JUDr. Juraj Tkáč, PhD., sa vo svojom príspevku zameral najmä na predstavenie novovytvorenej príručky – Prečo a ako sa zúčastňovať verejných obstarávaní – Príručka (nielen) pre sociálne podniky.

Tieto informácie si vypočuli zástupcovia desiatich registrovaných sociálnych podnikov, z ktorých takmer všetky sú zriadené samosprávou. Okrem informácií o verejnom obstarávaní, boli zástupcom podnikov predstavené aj informácie súvisiace s Plánom obnovy a odolnosti a aj informácie ohľadom Programu Slovensko so zameraním práve na sociálne podnikanie. V závere stretnutia si zástupcovia sociálnych podnikov pri neformálnych rozhovoroch vymenili svoje poznatky a skúsenosti z praxe.