ÚVO pozýva na školenie Sociálne verejné obstarávanie

Určené je verejným obstarávateľom a obstarávateľom a uskutoční sa online 22.6.2021 o 9:00 hod.

Ilustračný obráok - nákupný košík

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku sociálneho hľadiska, nástrojov na podporu sociálnych podnikov a iných vyhradených subjektov, význam a ciele sociálnej ekonomiky a prax z pohľadu verejných obstarávateľov.


Školenie je bezplatné, avšak počet účastníkov je limitovaný.

Termín na prihlásenie je do 18.6.2021 a komplet informácie sú k dispozícii na stránke Úradu pre verejné obstarávanie .