Spolupráca je cesta

Zaujímavý projekt sa podaril obciam Kľakovskej doliny. Lokálne partnerstvo štyroch obcí je príkladom, kedy sociálne podnikanie prináša rozvoj miestnej zamestnanosti a regiónu.

Horné Hámre, Hrabičov, Župkov a Kľak vytvorili spoločný Sociálny podnik, s.r.o. a hneď aj zamestnali 11 ľudí, ktorí pracujú nielen pre obecný úžitok, ale pomocnú ruku podajú aj jednotlivcom. Na starosti majú komunálne služby ako sú údržba a čistenie ciest, verejných priestranstiev, zelene a správu obecného majetku.

Prečítajte si, ako si noví zamestnanci – pani Ľubica, alebo pán Gejza – pochvaľujú príležitosť trvalého príjmu a prácu v bezprostrednom okolí domova v článku Roky boli bez roboty, konečne ju našli. Priamo vo svojej dedine.

Zdroj: Pravda, IA MPSVR SR