O KATALÓGU SOCIÁLNYCH PODNIKOV na Rádiu Slovensko

Na Slovensku aktuálne funguje viac ako 520 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú približne 5 500 ľudí. Pre lepší prehľad možnosti využitia ich produktov a služieb vznikol internetový Katalóg sociálnych podnikov. Jeho fungovanie pre poslucháčov Rádia Slovensko predstavili zástupcovia IA MPSV SR a národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.

Vypočujte si, čo je najčastejšou motiváciou založiť si sociálny podnik, alebo ako sa v katalógu orientuje a čo presne obsahuje.

Zdroj: RTVS, IA MPSVR SR