POZOR: Zmena v Zákone č. 112/2018 počas trvania mimoriadnej situácie

Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí, dňa 22.4.2020, v skrátenom konaní schválila novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Novela sa dotýka najmä §7 Konanie a priznanie štatútu RSP – možnosť elektronického podávania žiadosti, §9 Poradný výbor a úpravy lehoty jeho zasadania, §12 Integračný podnik – v časti dodržania lehoty 6 mesiacov od poklesu povinnosti zamestnať 30% znevýhodnených a zraniteľných osôb sa táto lehota spočítava. Presné znenie novely nájdete v priloženej stránke.