Bezplatné webináre k základným témam sociálneho podnikania

Problematika sociálneho podnikania – nezištná pomoc a spolupráca so sociálnymi podnikmi v záujme obojstranného napredovania. Webináre s touto témou pod názvom „Napredujte vo svojom sociálnom podnikaní“ pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu CE RESPONSIBLE.

Predstavia vám základy sociálneho podnikania v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Vysvetlia a priblížia prepojenie podnikania klasického s podnikaním so spoločenskou zodpovednosťou.

Matej Smrek, projektový manažér z Odboru medzinárodnej spolupráce v CVTI SR pozýva: „Účastníkom predstavíme sociálne podnikanie v kontexte aktuálneho zákona. Priblížime im možnosti prepojenia spoločensky zodpovedných a sociálnych podnikateľov, vďaka ktorým môžu spoločne napredovať. No a na  reálnych, úspešných príkladoch z praxe si ukážeme, že sa to dá.“

Ak pre vás táto oblasť ešte nie je úplne známa alebo hľadáte nové podnety, nechajte sa inšpirovať.

  • 9.6.2021│Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
    Témou vás prevedie Peter Mészáros z Akadémie sociálnej ekonomiky a expert NP ISE.
  • 10.6.2021│Prepojenie a základy úspešnej spolupráce sociálneho a klasického podnikania (s aspektmi altruizmu)
    Katarína Fischerová z Green Foundation priblíži v čom sú podobnosti a rozdiely klasického a sociálneho podnikania.

Detaily a možnosť prihlásenia nájdete na stránke cvtisr.sk.

Informačný leták s termínmi webinárov
Zdroj: https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/napredujte-vo-svojom-socialnom-podnikani.-aktualne-ziskate-hodnotne-informacie-bezplatne.html