Aktuálne možnosti podpory pre sociálne podniky

Aktuálne možnosti podpory pre sociálne podniky

Ponúkame prehľad o aktuálnych možnostiach získania podpory pre sociálne podniky, ktoré môžu využiť na chod svojho podnikania a pri zamestnávaní znevýhodnených skupín.

  VÝZVA o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
  • Oprávnené obdobie trvá od 1. januára 2023 do 31. marca 2023.
  • Lehota na predkladanie žiadostí je do 30.6.2023.
  • Oprávneným príjemcom dotácie môže byť podnik (v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť, t. j. mikro, malé, stredné, aj veľké podniky.

Link na zverejnenú výzvu, kde nájdete všetky potrebné informácie nájdete na stránke energodotacie.mhsr.sk. V prípade otázok kontaktujte Ministerstvo hospodárstva SR.

  Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“.

Cieľom projektu je podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie, ktorí sú ohrození stratou zamestnania alebo ktorí nie sú schopní svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na zmeny na trhu práce. Vzdelávanie má prispieť k flexibilnejšiemu uplatneniu sa na trhu práce alebo prechodu na inú profesiu.

Ide o projekt pre tých, ktorí sú momentálne zamestnaní, osoby na materskej a rodičovskej dovolenke, absolventi škôl a pod.

Nie je určený pre nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ale ide istým spôsobom o preventívne opatrenie, aby sa človek bez práce neocitol. Projekt je tak určený aj pre Vašich zamestnancov, ktorí sa chcú vzdelávať a rozšíriť si svoju odbornosť.

Základné informácie nájdete v dokumente na stránke upsvr.gov.sk. Bližšie informácie Vám vie poskytnúť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nestrať prácu – vzdelávaj sa(pdf., 454 kB)

  VÝZVA – Sociálne podniky EÚ podporí projekt SocialTech4EU

Sociálne podniky (MSP a startupy so sociálnou misiou) budú môcť využiť možnosti tréningu a v budúcnosti aj škálovať a akcelerovať svoje inovačné úsilie. Prostredníctvom výzvy bude možné požiadať o finančnú podporu na školenia až do výšky 3 000 EUR.

  • Prihlášku je možné podávať do 12. apríla 2023 do 17.00 hod.
  • Informačný deň ku tejto výzve sa uskutoční 14.3.2023.

Viac informácií nájdete:
Oficiálna stránka
Prihláška
Informačný deň.


Politický dokument EK Na ceste k výskumnému a inovačnému plánu EÚ na podporu zamestnanosti