Sociálny podnik v Tehle bilancuje ročné fungovanie

RTVS – 04. apríl 2022 – Obecných zamestnancov, ktorí sa starajú o verejné priestranstvá, má veľa dedín. Niektoré samosprávy si však zakladajú aj sociálne podniky. Tie nie sú zamerané primárne na zisk. Zamestnávajú ľudí so znevýhodnením a robia služby užitočné pre komunitu.

Zdroj: Obec Tehla

Redaktor Michal Herceg zašiel do obce Tehla v okrese Levice. Sociálny podnik si tam založili pred rokom. O výhodách aj prípadných úskaliach jeho fungovania sa porozprával s ekonómkou obecného úradu Zuzanou Maďarovou, so zamestnancom podniku Milanom Braciníkom a so starostom Tiborom Taldíkom. Reláciu si môžete vypočuť na Rádiu Regina Západ.