Obecné sociálne podnikanie v Rádiu Regina Západ

Sociálne podnikanie je cesta, ako môže samospráva udržateľne riešiť nezamestnanosť, efektívne investovať vlastné finančné zdroje a zveľaďovať obec alebo mesto. Rádio Regina Západ vysielalo v prvý septembrový piatok reportáž zacielenú práve na fungovanie obecných sociálnych podnikov v Nitrianskom regióne.

Riešenie nezamestnanosti aj potrieb obce

Redaktorka Jolana Čuláková sa od starostov dozvedela, že zamestnanci sociálnych podnikov pomáhajú v obciach rozlične: niekde s kosením verejných priestranstiev, alebo aj priamo obyvateľom na ich súkromných pozemkoch, v inom prípade sa starajú o zimnú údržbu komunikácií,  realizujú drobné stavebné a rekonštrukčné práce, alebo monitorujú pokoj a bezpečnosť v obci.

Ilustračný obrázok obec
Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash

Na otázky redaktorky o súčasnom stave sociálneho podnikania odpovedala Gabriela Dunajčíková, projektová manažérka národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý zastrešuje úspešnú implementáciu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch do praxe. Okrem iného sa zmienila, že aktuálne na celom Slovenku funguje už cca 400 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú vyše 2 200 ľudí s rôznym pracovným obmedzením.

Oslovení starostovia Bátoviec, Močenku a Jelenca jednoznačne vidia v existencii sociálnych podnikov významný prínos pre obec, a to aj za cenu, že získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku si vyžaduje isté administratívne úsilie. Na toto je však jednoduché riešenie – v každom krajskom meste je k dispozícii Regionálne centrum sociálnej ekonomiky, kde záujemcov bezplatne prevedú celým procesom registrácie sociálneho podniku. V tomto prípade sa starostovia pochvalne vyjadrili o vítanej pomoci a spolupráci s pracovníkmi Regionálneho centra SE v Nitre.

Reláciu si môžete vypočuť v archíve Rádia Regina Západ.