Výber z balíka vládnych opatrení na podporu podnikateľov

Aktualizácia k 30.4.2020

Vláda Slovenskej republiky postupne prijíma opatrenia, ktoré by mali pomôcť podnikateľom, zamestnávateľom a zamestnancom zvládnuť negatívne finančné dôsledky súčasnej krízy spôsobenej šírením ochorenia koronavírus COVID-19.

Ide o opatrenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva financií a Ministerstva spravodlivosti a samostatné z oblasti daní a odvodov.
Prinášame ich vybraný prehľad (PDF, 364 kB).