Alena Šranková

tento príspevok

ilustracne foto

Vláda schválila veľký ekonomický KORONA balíček

Vláda SR 24.6.2020 schválila balíček 114 legislatívnych zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii koronavírusu. Zákon z dielne ministerstva hospodárstva pripravený v spolupráci s ďalšími ministerstvami označovaný ako „lex korona“ alebo „Sulíkovo kilečko“ by mal byť schválený parlamentom na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní.  Jednotlivé opatrenia majú byť […]

Logo

Využite príležitosť zapojiť sa do súťaže o grant

Sociálne podniky (aj tie, ktoré nie sú registrované) majú skvelú príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje projekt Finance4Social Change https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange. Partnerom projektu na Slovensku je Únia klastrov Slovenska (www.uksk.sk. Podmienkou je minimálne rok pôsobenia, či už vo forme ziskovej, alebo neziskovej organizácie s merateľným pozitívnym sociálnym, alebo ekologickým dopadom. Do […]

ilustracny obrazok

Výber z balíka vládnych opatrení na podporu podnikateľov

Aktualizácia k 30.4.2020 Vláda Slovenskej republiky postupne prijíma opatrenia, ktoré by mali pomôcť podnikateľom, zamestnávateľom a zamestnancom zvládnuť negatívne finančné dôsledky súčasnej krízy spôsobenej šírením ochorenia koronavírus COVID-19. Ide o opatrenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva financií a Ministerstva spravodlivosti a samostatné z oblasti daní a […]