Dobrá Niva = dobre využitý potenciál nezamestnaných v novo založenom RSP

RSP Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o. je novozaložený obecný sociálny podnik, v ktorom sa rozhodli využiť pracovný potenciál znevýhodnených nezamestnaných osôb pre vytvorenie viditeľne prospešných hodnôt pre obec, pre krajší a čistejší životný priestor svojich obyvateľov.

Ilustračný obrázok - muž s náradím
Ilustračná snímka. Zdroj: Pixabay

Registrovaný sociálny podnik aktuálne zamestnáva 6 pracovníkov, ktorých náplňou sú najmä pomocné stavebné a búracie práce, kladenie dlažby a obkladov, údržba zelene.
Výhodou týchto pracovných pozícií je tiež ich variabilita, keď zamestnanci nadobúdajú zručnosti v rôznych pracovných oblastiach a to im v budúcnosti otvorí priestor pre uplatnenie v rozličných odboroch pôsobnosti.

Okrem zníženia nezamestnanosti si od podniku obec sľubuje aj prínos v podobe hospodárnejšieho využívania vlastných finančných zdrojov.

Ide o jednoznačne pozitívny spoločenský dopad – znevýhodnené osoby dostali možnosť realizácie + zárobku a obyvatelia obce sa tešia na viditeľné úpravy spoločných priestorov.

Článok Pomáhajú obci aj jej obyvateľom si môžete prečítať na myzvolen.sme.sk.