Spolupráca, ktorá napomôže sociálnym podnikateľom

Regionálne centrum Národného podnikateľského centra (NPC) v Banskej Bystrici uskutočnilo dňa 27.10.2020 online informačný deň pre sociálne podniky, výrobné družstvá či mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť.

ilustracny obrazok
www.npc.sk/sk/

Účastníci sa mohli informovať o možnostiach bezplatného poradenstva pre podnikateľov, ako funguje Creative Point, či aké sú možnosti získať mikropôžičky pre svoj rast.

Podnikatelia v sociálnej ekonomike sa neodlišujú od iných mikro, malých či stredných podnikov v oblasti vykonávania podnikateľských činností, majú však svoje výnimočné postavenie na trhu. Ich prínosom je zodpovedné sociálne podnikanie, ktorým sledujú pozitívny sociálny vplyv. Zisk nie je ich prvotným zámerom, možno ho vnímať skôr ako prostriedok k dosiahnutiu verejnoprospešného cieľa, či už v komunite alebo v regióne. Zamestnávanie vo forme poskytovania prospešnej služby pre verejnosť ako aj integrácia znevýhodnených a zraniteľných osôb práve vďaka fungovaniu takýchto subjektov napomáha k rozvoju našich regiónov.

Zrealizované podujatie zároveň odštartovalo spoločnú spoluprácu Regionálneho centra NPC v Banskej Bystrici s Regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky.


Sociálne podniky tak môžu dostať pomoc z dvoch strán –  NP Inštitút sociálnej ekonomiky (pod ktorý Regionálne centrá SE patria) napomáha ku vzniku a založeniu sociálnych podnikov a následne títo podnikatelia dostávajú pomocnú ruku zo strany NPC v oblasti udržania svojho podnikania. Táto platforma tak efektívne môže prispieť k podpore, udržaniu a následnému rastu podnikateľov v sociálnej ekonomike a tým i zamestnanosti.

V  časoch očakávanej ekonomickej krízy by mala táto platforma poskytnúť pilier, ktorý dokáže udržať či rozvíjať pracovné miesta u neštandardných podnikateľov, u tých podnikateľov v sociálnej ekonomike, ktorí napomáhajú vytvárať sieť pomoci tým najzraniteľnejším.