Bezplatné online workshopy pre sociálnych podnikateľov

NP Inštitút sociálnej ekonomiky podporil Úniu klastrov Slovenska pri organizovaní online workshopov určených pre sociálnych podnikateľov. 

Cieľom aktivity je zlepšiť podnikateľské a komunikačné zručnosti sociálnych podnikateľov, umožniť im zorientovať sa v témach viažucich sa k rozvoju ich podnikania a podporiť udržateľnosť sociálnych podnikov. 

Podujatia sú primárne určené pre existujúcich sociálnych podnikateľov (registrovaných aj neregistrovaných), ktorí pôsobia na trhu minimálne jeden rok. Účasť na vzdelávacích workshopoch je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.

Séria vzdelávacích online workshopov sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

ilustracny obrazol

Manažment sociálneho podniku (SP) – 18.11.2020 v čase od 9:00-13:00
Témy:
• Manažment a riadenie podniku s akcentom na špecifiká sociálneho podnikania a tzv. „mäkké faktory“ podnikania,
• Uplatnenie sa na trhu – príležitosť pre znevýhodnené a zraniteľné osoby na trhu práce,
• Konkurenčná výhoda a konkurencieschopnosť SP,
• Výhody SP na trhu práce, výhody SP pre rozvoj modernej spoločnosti.

Program (PDF, 139 kB)
Registrácia zoom.us/meeting/register/tJYpdeitrDIoGdQMerQ6GvvoJXvAVPZUs1oK do 15.11.2020.

ilustračný obrázok

Komunikácia – 20.11.2020 v čase od 9:00-13:00
Témy:
• Komunikačné zručnosti, komunikácia na pracovisku,
• Efektívna komunikácia,
• Storytelling, stratégia, prezentačné zručnosti,
• Marketing, reklama, vhodné komunikačné kanály,
• Informovanosť o sociálnych podnikoch pre trh,
• Motivácia, leadership.

Program (PDF, 137 kB)
Registrácia https://zoom.us/meeting/register/tJMoceqsqTMpE9azxAvM89EXAHVR9Xz1ASMx do 17.11.2020

ilustračný obrázok

Finančný manažment a business plánovanie – 26.11.2020 v čase od 9:00-13:00
• Ako vytvoriť podnikateľský plán, ktorý posunie podnik dopredu,
• Ako zistiť a využiť silné stránky podniku a príležitosti na trhu,
• Ako si poradiť s rozpočtom,
• Kde hľadať možnosti financovania podnikateľského zámeru,
• Čo sa rozumie v širšom kontexte pod sociálnym podnikaním?
• Aké sú podmienky na takéto podnikanie z hľadiska daňovej legislatívy?
• Praktická aplikácia vybraných legislatívnych ustanovení.

Program (PDF, 138 kB)
Registrácia https://zoom.us/meeting/register/tJ0tfuypqDwqH9VSuluTw2mB8AaCUniQUKbi do 23.11.2020

Po úspešnom prihlásení obdržíte potvrdenie o registrácii Vašej účasti spolu s prihlasovacím webovým linkom na dané podujatie.
Pre účasť nie je potrebné mať nainštalovaný žiadny špecifický software, účastníci sa prihlásia iba kliknutím na link, ktorý bude súčasťou zaslanej potvrdzovacej správy.

Únia klastrov Slovenska realizuje toto vzdelávanie v rámci medzinárodného projektu Finance4SocialChange, ktorý je implementovaný prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu Interreg.