Sám po úraze – pomáha s prácou iným

Fotografia účastníkov v rádiuiu


To, že má niekto zdravotné znevýhodnenie ešte neznamená, že bude nečinný. Úraz či choroba ho síce načas odstrihne od práce, ale stále je to ten istý človek so svojimi odbornými kvalitami, výnimočnými schopnosťami, vzdelaním, či kvalifikáciou. Chce sa realizovať a robiť to, čo ho baví.

Takým je sociálny podnikateľ, p. Štaffen. Sám po úraze, založil sociálny podnik LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. vďaka čomu pomáha ďalším v podobnej situácii. Spolu s p. Ujváriovou z MPSVR SR boli hosťami v rádiu Regina s témou sociálnej ekonomiky. Nájdite si čas na vypočutie.