Aktuálne dianie

tento príspevok

Logo NP ISE

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/-ka v NP Inštitút sociálnej ekonomiky

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky dopĺňa kolektív Regionálneho centra sociálnej ekonomiky (RC SE) v Banskej Bystrici a Košiciach. Koordinátor/koordinátorka RC SE  bude zamestnancom Implementačnej agentúry MPSVR SR a bude pôsobiť na území regiónu, na ktorý bol prijatý v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať […]

Minister pri návšteve v RSP Hater Handlová

Minister Milan Krajniak: Existencia sociálnych podnikov má zmysel

Minulý týždeň minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak navštívil jeden z najväčších sociálnych podnikov v Trenčianskom kraji HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o.. Status registrovaného sociálneho podniku získali po transformácii s.r.o. vo vlastníctve mesta pred mesiacom a už stihli vytvoriť skoro 30 nových pracovných miest. […]

ilustračný obrázok - ruka so zrnom

Hovorme o sociálnom poľnohospodárstve – možnosti financovania

Sociálne poľnohospodárstvo má svoje miesto v téme sociálnej ekonomiky. Môže vytvárať pracovné miesta a má možnosti ponúkať aktivity s pozitívnym dopadom pre spoločnosť. Je nástrojom použiteľným pre rozvoj vidieka. Na Slovensku sa konceptu rozvoja sociálneho poľnohospodárstva venuje občianske združenie Druživa, ktoré na 18.8. 2021 o 17:00 pripravilo posledný zo série webinárov HOVORME O SOCIÁLNOM […]

Ilustračný obrázok

Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky – online metodické stretnutie

Uplatnenie sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní je jednou z nepriamych foriem podpory registrovaných sociálnych podnikov. Pozývame Vás na ďalšie metodické stretnutie pre registrované sociálne podniky, ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky. Dozviete sa užitočné informácie o […]

Fotografia Socialnej farmy v Miskolci

Ako zamestnať 400 zdravotne znevýhodnených na sociálnej farme – zaujímavý koncept z Maďarska

Päťhektárová dedinka na majeri, kde sú hosťami ľudia so znevýhodnením socialnepolnohospodarstvo.sk – 6.8.2021 So zaujímavým konceptom sociálnej farmy v Maďarsku prišla jedna z neziskových organizácií Nadácia Szymbiózis, ktorá založila Majer Baráthegy (Baráthegyi Majorság) pri Miškolci. Farma dnes poskytuje prácu takmer 400 ľuďom so zdravotným znevýhodnením i rôzne terapeutické služby a otvorila penzión so […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 8 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 2. 8. 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 8 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 9/2021/§54 – IP SP.   Zmeny nastali v súlade s časovým harmonogramom národného projektu, nakoľko dňom 31. […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 7 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 15. 7. 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 7 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 8/2021/§54 – IP SP.   Zmena v Oznámení sa týka procesov verejného obstarávania a registrované sociálne podniky, ktoré […]

Ilustračný obrázok

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Pozývame Vás na Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike, ktorý sa uskutoční prezenčnou formou dňa 22.07.2021 od 10:00 – 12:00 v Národnom podnikateľskom centre (NPC) v Trnave. Cieľom podujatia je novým záujemcom o podnikanie priblížiť postup založenia a fungovania sociálneho podniku. Existujúce sociálne podniky na ňom získajú informácie o aktuálnych možnostiach […]

Ilustračný obrázok

Zaradenie registrovaných sociálnych podnikov medzi subjekty územnej spolupráce je už v platnosti

Na základe účinnosti novely zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja už registrované sociálne podniky (ďalej aj ako „RSP“) patria medzi subjekty územnej spolupráce. V praxi to znamená, že RSP môžu byť oprávnenými žiadateľmi o dotácie z finančných zdrojov vyčlenených na podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom výziev realizovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej „Ministerstvo“). V […]

Fotografia pozvánky

Tematický webinár – Sociálne poľnohospodárstvo: teória a prax

Sociálne poľnohospodárstvo je jedným z nástrojov vhodných pre rozvoj vidieka. Využíva poľnohospodárske zdroje pre zamestnávanie ľudí z rôzne znevýhodnených skupín a zároveň tým prispieva k skvalitňovaniu života ľudí na vidieku. Na Slovensku sa konceptu sociálneho podnikania venuje OZ Druživa, ktoré tento rok realizuje sériu piatich vzdelávacích webinárov. V rámci projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva […]