Aktuálne dianie

tento príspevok

Memorandum o spolupráci IA MPSVR SR s BBSK prináša konkrétne výsledky

Banskobystrická župa úspešne pokračuje v podpore sociálnej ekonomiky vo svojom regióne – ako prví sa pustili do realizácie projektu podpory regionálnych farmárov, dodávateľov potravín do stredných škôl a zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BBSK. Na začiatku bola výzva potenciálnym dodávateľom na založenie registrovaných sociálnych podnikov a dnes – po niečo vyše roku – boli […]

Informácia k ukončeniu NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo, že v zmysle národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky-nenávratná zložka“ bolo prijímanie žiadostí k 31.01.2022 ukončené. Aktuálne MPSVR SR skúma možnosti predĺženia termínu na predkladanie žiadostí. Informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 9 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo Aktualizáciu č. 9 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 10/2022/§54 – IP SP. Zmena v Oznámení sa týka:• úpravy limitu mesačnej výšky príspevku na mzdové náklady, ktorý bol […]

Európska komisia uviedla do života Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

V nasledujúcich rokoch sa rozvoj sociálnej ekonomiky v Európe bude opierať o Akčný plán pre sociálne hospodárstvo, ktorý schválila Európska komisia 9. decembra 2021.  Ide o významný krok verejnej politiky Únie, ktorý ponúka pozitívne vyhliadky pre Európu a vytvára potenciál rozšíriť sociálnu ekonomiku v európskom priestore za hranicu súčasných 6,3 % celkovej zamestnanosti. Podpora sociálnych investícií, […]

Ilustračný obrázok

Príklady dobrej praxe našich projektov v RTVS

Ako sme už avizovali, od polovice októbra môžu diváci RTVS vždy v pondelok sledovať na STV3 špeciálnu reláciu Cesty istoty. Jednotlivé diely prinášajú veľmi pútavou formou spracované príbehy ľudí, ktorým národné projekty realizované Implementačnou agentúrou MPSVR SR pomohli zmeniť život k lepšiemu. Napríklad hluchonemá pani Erika z Okoča, ktorá sa vďaka realizácii myšlienky […]

snímka prezentácie NP ISE z podujatia

Medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI 2021

V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnila medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI 2021, ktorú  zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa. Partnerom konferencie bol Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky […]

Snímka z prezentácie

Záznam z metodického stretnutia Investičný zámer v kontexte návratnej zložky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Úradov práce realizuje národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom nenávratnú finančnú pomoc, avšak v kombinácii s návratnou pomocou od banky alebo iného subjektu, ktorý bude vyžadovať splatnosť tejto investície. Naše Regionálne […]

ilustracny obrazok relacie

CESTY ISTOTY – špeciálna relácia v spolupráci s RTVS

Po vyše 2-ročnom úsilí uzrela v pondelok 18.10. svetlo sveta špeciálna publicistická relácia Cesty istoty, ktorá vznikla vďaka spolupráci Implementačnej agentúry MPSVR SR s verejnoprávnou RTVS. V dvadsiatich dieloch dostanú priestor všetky národné projekty aktuálne realizované Implementačnou agentúrou, aby na príbehoch skutočných ľudí ukázali rôzne formy podpory sociálnych služieb, ich dosah na skvalitňovanie […]

Fotografia z konferencie NP ISE

Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť

Pod týmto názvom sa v dňoch 7. a 8. októbra 2021 konala celoslovenská odborná konferencia, ktorú prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a predsedníčka  Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Cieľom konferencie bolo […]