Aktuálne dianie

tento príspevok

Registrované sociálne podniky sa prezentovali na medzinárodnej úrovni

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s partnerskými združeniami z krajín Českej republiky, Maďarska a Poľska organizovali 2. augusta 2023 workshop na tému „Obecné podniky v praxi miest a obcí“. Podujatie sa konalo v rámci projektu „Cezhraničná spolupráca pre partnerstvo a prosperitu“ z Medzinárodného vyšehradského fondu v Oščadnici. Cieľom podujatia bolo zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi […]

Baterkáreň – reakcia na klimatickú krízu v praxi

V domácnostiach nás všetkých sa často nachádza veľa rôznych vecí, ktoré sú pekné a funkčné, no z rôznych dôvodov nevyužité. Poznáte to – otvoríte šatník, máte tam kopu oblečenia, no stále riešite, že si nemáte čo obliecť. Pretože všetko je buď malé, veľké alebo sa to už nehodí do vašej […]

Neobyčajné bistro v Ilave ponúka jedlo zdarma

Dobro, aké sa len tak nevidí. V jednom bistre v Ilave na jedlo pozývajú neznámi, aby sa mohol dobre najesť úplne každý. Aj tí, ktorí by si to inak dovoliť nemohli.

Mladé mamičky s deťmi, ľudia bez domova či napríklad tri žiačky zo základnej školy, ktoré mali peňazí akurát na jeden kúsok pizze a ten si chceli rozdeliť.

V ilavskom bistre Kámo na Mierovom námestí sa dobre najedli všetci. Na obed ich pozvali dobrosrdeční ľudia. Zaplatili zaň a bloček s nápisom Dar pripli na nástenku. Z nej si ho už takmer rok môžu zobrať hladní a v núdzi.

Nepočujúci podnikateľ zamestnáva päťdesiat ľudí

Veľký Krtíš je neveľké okresné mesto na juhu stredného Slovenska, ktoré v ostatnom čase bojuje s veľkým odlivom mladých ľudí. Kým v roku 1997 tu žilo asi 14 tisíc obyvateľov, vlani iba 10 640, čo je pokles o približne tri a pol tisíca duší. A hoci je bývalá banícka metropola spolu s Rožňavou u nás smutným premiantom v odlive […]

Európske ocenenie za aktivity v oblasti rozvoja sociálnej ekonomiky v SR

V dňoch 26. až 29. júna 2023 sa za účasti odborníkov zo štyroch regiónov sveta (Amerika, Európa, Afrika a Ázia-Pacifik) konala v Barcelone medzinárodná konferencia Triple Helix and ACEEU. Ústrednou témou konferencie bolo „Entrepreneurial and Engaged Universities for Sustainable Development: Linking education, research and innovation to achieve the SDGs & ESGs“, čo je […]

Týka sa sociálna ekonomika aj poľnohospodárstva?

Samozrejme, že áno. Sociálne poľnohospodárstvo umožňuje zapájať do pracovného procesu ľudí s určitým znevýhodnením, viesť ich k získaniu pracovných návykov, finančnej gramotnosti, či spoločenským návykom – hodnotám, ktoré si prenesú aj do inej časti svojho života. Zamestnaní v tomto sektore si napĺňajú svoje potreby, a tým sú zároveň prospešní pre komunitu a zveľaďovanie regiónu. Veľa ďalších […]

Rodinné podnikanie súčasťou zákona o sociálnej ekonomike

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch platná od začiatku tohto roka priniesla novinku. Zadefinovala rodinné podniky, legislatívne vymedzila spôsob ich evidencie a možnosť a spôsob ich registrácie, čo doteraz na Slovensku nebolo. Téma bola predmetom diskusie s manažérom implementácie odborných aktivít národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky z IMPLEA […]

ovocný sad, jablká na strome

Prepojenie odborného vzdelávania a sociálneho poľnohospodárstva

PRÍKLAD BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA • Čo je to sociálne poľnospodárstvo? Po roku 1990 sa v Európskej únii začalo hovoriť o udržateľnom rozvoji vidieka. K tomu má prispieť aj multifunkčné poľnohospodárstvo, ktoré má popri výrobe potravín plniť aj iné funkcie – sociálnu, ekologickú, ekonomickú, environmentálnu a kultúrno-spoločenskú. Do tohto konceptu zapadal […]