Denný archív: %s 13. júna 2023

tento príspevok

ovocný sad, jablká na strome

Prepojenie odborného vzdelávania a sociálneho poľnohospodárstva

PRÍKLAD BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA • Čo je to sociálne poľnospodárstvo? Po roku 1990 sa v Európskej únii začalo hovoriť o udržateľnom rozvoji vidieka. K tomu má prispieť aj multifunkčné poľnohospodárstvo, ktoré má popri výrobe potravín plniť aj iné funkcie – sociálnu, ekologickú, ekonomickú, environmentálnu a kultúrno-spoločenskú. Do tohto konceptu zapadal […]