Chránená dielňa verzus Integračný sociálny podnik – porovnanie

Postavenie chránených dielní a chránených pracovísk upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom Integračného sociálneho podniku je zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prehľade nižšie je jednoduché porovnanie základných rozdielov a výhod zamestnávania znevýhodnenej skupiny osôb medzi Integračným sociálnym podnikom a pracoviskom chránenej dielne.

O postavení a prechode chránenej dielne na sociálny podnik si môžete viac prečítať vo výklade zákona č. 112/2018 (strana 118) o sociálnej ekonomike, kde sú presne popísané rozdiely a aj spôsob zmeny právnej formy.

Obrázok obsahuje popis porovnania základných rozdielov a výhod zamestnávania znevýhodnenej skupiny osôb medzi Integračným sociálnym podnikom a pracoviskom chránenej dielne. Pod obrázkom je k dispozícii súbor v pdf verzii.
Pokračovanie popisu porovnania základných rozdielov a výhod zamestnávania znevýhodnenej skupiny osôb medzi Integračným sociálnym podnikom a pracoviskom chránenej dielne.

Prehľad porovnania chránená dieľňa vs intergračný sociálny podnik (PDF, 765 kB).

Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky ◄