Socializácia zisku

V prípade, že už ste požiadali o registráciu Vášho podniku na sociálny podnik, alebo Vám už štatút registrovaného sociálneho podniku bol priznaný, je potrebné, aby ste ako registrovaný sociálny podnik splnili jednu veľmi dôležitú podmienku a to je tzv. socializácia zisku. Neľakajte sa, nie je to nič zložité.

 V zmysle zákona ide o to, že ako sociálny podnik musíte musíte viac ako 50% svojich ziskov opätovne použiť na Vaše sociálne podnikanie a nemôžete túto časť zisku vyplatiť napr. spoločníkom.

V prípade, že ste integračný sociálny podnik, tak viac ako 50% Vášho zisku použijete napr. na nákup novej výpočtovej techniky pre Vašich zamestnancov, alebo zrealizujete bezbariérové prístupy na pracovisko pre Vašich zamestnancov so zdravotným postihnutím, prípadne kúpite alebo si prenajmete ďalšie priestory na podnikanie, kde budete zamestnávať svojich zamestnancov a pod.

Ak ste napríklad sociálnym podnikom bývania, tak viac ako 50% z Vášho zisku môžete použiť napr. na nákup alebo výstavbu, či rekonštrukciu nových sociálnych bytov, resp. nákup vybavenia do týchto bytov a pod.

A ak ste všeobecným sociálnym podnikom, tak možnosti ako preinvestovať viac ako 50% Vašich ziskov v rámci socializácie zisku sa samozrejme líšia v závislosti od predmetu Vašej činnosti. Môže ísť o rekonštrukcie nehnuteľností, nákupy hnuteľného aj nehnuteľného majetku, technického a iného vybavenia pracovísk, zamestnávanie ďalších zamestnancov a pod.   

Pokiaľ by ste aj napriek Vyššie uvedeným radám potrebovali pomoc, tak sa môžete obrátiť so svojimi otázkami na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, prípadne si prečítať konkrétny postup priebehu registrácie v metodike k Zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc