admin

tento príspevok

Výzva pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlásili výzvu, v ktorej hľadajú inovatívne projekty sociálneho podnikania so širokým spoločenským dosahom. Cieľom je pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie. Traja víťazní záujemcovia dostanú k dispozícii 40 hodín bezplatného poradenstva v […]

Študujte VŠ s témou sociálneho podnikania v prepojení na poľnohospodárstvo

Téma sociálnej ekonomiky sa postupne zaraďuje aj do oblasti vzdelávania mladých ľudí. Zároveň vysoké školy vzdelávaním reagujú na potreby trhu práce. Fakulta manažmentu a ekonomiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa rozhodla otvoriť nový bakalársky odbor Sociálny manažment a služby v agrosektore s možnosťou podania prihlášky do konca februára 2021. Vzdelávanie je zamerané […]

Ilustračný obrázok

Bezplatný webinár: Sociálne podnikanie a jeho podpora

Portál GrantExpert v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky pripravil pre záujemcov webinár: Sociálne podnikanie a jeho podpora. Sociálne podniky majú momentálne niekoľko možností, ako získať podporu – v podobe úveru, ale aj prostredníctvom nenávratného financovania. Okrem všeobecných informácií predstavia podrobnosti novej výzvy, ktorej cieľom je sociálnym podnikom pomôcť. Ak vás […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 2 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 15.1.2021 zverejnilo Aktualizáciu č. 2  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ pod číslom 3/2021/§ 54 – IP SP. V rámci aktualizácie boli vykonané nasledovné úpravy:* doplnila sa aktuálne platná výška príspevkov pre rok 2021 pri mzdových nákladoch* doplnila sa informácia, kde žiadateľ predkladá […]

Ilustračný obrázok

Ak nájomné byty postaví sociálny podnik, môže získať väčšie dotácie

Bratislava, TASR, 15.12.2020 – K zníženiu nákladov obcí na výstavbu nájomných bytov môžu dopomôcť sociálne podniky. Ak obce zveria výstavbu im, od štátu dostanú vyššiu dotáciu. Upozornila na to Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES). Novinku prináša zmena legislatívy, ktorá bude účinná od Nového roka. „Miestna samospráva tak môže podporiť […]

Logo

O sociálnej ekonomike, perspektíve a význame sociálnych podnikov zriadených samosprávou na Rádiu Regina

Sociálne podnikanie je jednou z ciest, ako meniť Slovensko k lepšiemu. Ako sa mu darí na strednom Slovensku? Odpoveď na túto otázku sa dozvedeli poslucháči rádia Regina Stred z diskusnej relácie Klub komunálnej politiky v stredu 9. decembra 2020. Hosťami relácie boli Mgr. Ján Baláž, odborný garant CKJ SE NP ISE, […]

ilustracny obrazok

Investičná pomoc pre sociálne podniky – Ako na to?

Inštruktážne video Ponúkame Vám inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky, ktoré vás prevedie základnými informáciami, objasní podmienky a postup pri žiadosti o finančnú návratnú i nenávratnú pomoc, ako aj zodpovie na najdôležitejšie otázky. Viac informácií k podmienkam poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru i k samotnej žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci Vám bezplatne poskytneme v Regionálnych centrách sociálnej […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 12.11.2020 zverejnilo Aktualizáciu č. 1  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ pod číslom 2/2020/§ 54 – IP SP.   V rámci aktualizácie boli doplnené prílohy:* Príloha 1a –  Investičný zámer žiadateľa* Príloha 16b – Usmernenie k zasielaniu dokumentácie na výkon AFK. Okrem uvedeného bola […]

ilustracny obrazok

Bezplatné online workshopy pre sociálnych podnikateľov

NP Inštitút sociálnej ekonomiky podporil Úniu klastrov Slovenska pri organizovaní online workshopov určených pre sociálnych podnikateľov.  Cieľom aktivity je zlepšiť podnikateľské a komunikačné zručnosti sociálnych podnikateľov, umožniť im zorientovať sa v témach viažucich sa k rozvoju ich podnikania a podporiť udržateľnosť sociálnych podnikov.  Podujatia sú primárne určené pre existujúcich sociálnych […]

ilustracny obrazok

Spolupráca, ktorá napomôže sociálnym podnikateľom

Regionálne centrum Národného podnikateľského centra (NPC) v Banskej Bystrici uskutočnilo dňa 27.10.2020 online informačný deň pre sociálne podniky, výrobné družstvá či mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť. Účastníci sa mohli informovať o možnostiach bezplatného poradenstva pre podnikateľov, ako funguje Creative Point, či aké sú možnosti získať mikropôžičky pre svoj rast. Podnikatelia v sociálnej ekonomike […]