Denný archív: %s 4. decembra 2020

tento príspevok

ilustracny obrazok

Investičná pomoc pre sociálne podniky – Ako na to?

Inštruktážne video Ponúkame Vám inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky, ktoré vás prevedie základnými informáciami, objasní podmienky a postup pri žiadosti o finančnú návratnú i nenávratnú pomoc, ako aj zodpovie na najdôležitejšie otázky. Viac informácií k podmienkam poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru i k samotnej žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci Vám bezplatne poskytneme v Regionálnych centrách sociálnej […]