Ročný archív: %s 2020

tento príspevok

Ilustračný obrázok

Ak nájomné byty postaví sociálny podnik, môže získať väčšie dotácie

Bratislava, TASR, 15.12.2020 – K zníženiu nákladov obcí na výstavbu nájomných bytov môžu dopomôcť sociálne podniky. Ak obce zveria výstavbu im, od štátu dostanú vyššiu dotáciu. Upozornila na to Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES). Novinku prináša zmena legislatívy, ktorá bude účinná od Nového roka. „Miestna samospráva tak môže podporiť […]

Logo

O sociálnej ekonomike, perspektíve a význame sociálnych podnikov zriadených samosprávou na Rádiu Regina

Sociálne podnikanie je jednou z ciest, ako meniť Slovensko k lepšiemu. Ako sa mu darí na strednom Slovensku? Odpoveď na túto otázku sa dozvedeli poslucháči rádia Regina Stred z diskusnej relácie Klub komunálnej politiky v stredu 9. decembra 2020. Hosťami relácie boli Mgr. Ján Baláž, odborný garant CKJ SE NP ISE, […]

ilustracny obrazok

Investičná pomoc pre sociálne podniky – Ako na to?

Inštruktážne video Ponúkame Vám inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky, ktoré vás prevedie základnými informáciami, objasní podmienky a postup pri žiadosti o finančnú návratnú i nenávratnú pomoc, ako aj zodpovie na najdôležitejšie otázky. Viac informácií k podmienkam poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru i k samotnej žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci Vám bezplatne poskytneme v Regionálnych centrách sociálnej […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 12.11.2020 zverejnilo Aktualizáciu č. 1  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ pod číslom 2/2020/§ 54 – IP SP.   V rámci aktualizácie boli doplnené prílohy:* Príloha 1a –  Investičný zámer žiadateľa* Príloha 16b – Usmernenie k zasielaniu dokumentácie na výkon AFK. Okrem uvedeného bola […]

ilustracny obrazok

Bezplatné online workshopy pre sociálnych podnikateľov

NP Inštitút sociálnej ekonomiky podporil Úniu klastrov Slovenska pri organizovaní online workshopov určených pre sociálnych podnikateľov.  Cieľom aktivity je zlepšiť podnikateľské a komunikačné zručnosti sociálnych podnikateľov, umožniť im zorientovať sa v témach viažucich sa k rozvoju ich podnikania a podporiť udržateľnosť sociálnych podnikov.  Podujatia sú primárne určené pre existujúcich sociálnych […]

ilustracny obrazok

Spolupráca, ktorá napomôže sociálnym podnikateľom

Regionálne centrum Národného podnikateľského centra (NPC) v Banskej Bystrici uskutočnilo dňa 27.10.2020 online informačný deň pre sociálne podniky, výrobné družstvá či mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť. Účastníci sa mohli informovať o možnostiach bezplatného poradenstva pre podnikateľov, ako funguje Creative Point, či aké sú možnosti získať mikropôžičky pre svoj rast. Podnikatelia v sociálnej ekonomike […]

ilustratívny obrazok

Po odkrútení trestu späť do práce aj vďaka sociálnym podnikom

Osoby po výkone trestu túžia po opätovnom zaradení sa do bežného života. Častokrát sa márne snažia získať stabilnú prácu. Pomocnú ruku im v tom môžu podať registrované sociálne podniky. Práve preto prišlo k prepojeniu aktivít dvoch národných projektov financovaných z eurofondov. V zmysle Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch […]

Finančný pilier podpory sociálnej ekonomiky na Slovensku je realitou

MPSVR SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny začína realizovať projekt finančnej pomoci pre registrované sociálne podniky. Účelom Národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ je podpora registrovaných sociálnych podnikov formou povinnej kombinácie návratnej pomoci a nenávratného príspevku (zložky). V praxi to znamená, že registrovaný sociálny podnik, ktorý […]

ilustračný obrázok

Deň vidieka v Národnej rade SR

22. septembra sa Západnou terasou Bratislavského hradu niesli tóny ľudoviek a vône typických slovenských dobrôt. Pod záštitou predsedu parlamentu organizoval Vidiecky parlament na Slovensku 17. ročník Dňa vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky s názvom „Ekonomicky rastúci vidiek“. Cieľom stretnutia boli rozhovory so zákonodarcami o potrebách a problémoch slovenského vidieka a najmä o možnostiach ich riešenia. […]

Spájame sociálne podniky a verejných obstarávateľov

Zástupcovia samospráv a registrovaných sociálnych podnikov z celého Slovenska sa stretli na odborných seminároch k téme Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom. Zákon o sociálnej ekonomike vymedzuje rôzne formy podpory, ktorými štát pomáha registrovaným sociálnym podnikom. Jednou z nepriamych foriem podpory štátu je využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, […]