Denný archív: %s 13. novembra 2020

tento príspevok

ilustracny obrazok

Aktualizácia Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 12.11.2020 zverejnilo Aktualizáciu č. 1  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ pod číslom 2/2020/§ 54 – IP SP.   V rámci aktualizácie boli doplnené prílohy:* Príloha 1a –  Investičný zámer žiadateľa* Príloha 16b – Usmernenie k zasielaniu dokumentácie na výkon AFK. Okrem uvedeného bola […]