Denný archív: %s 19. januára 2021

tento príspevok

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 2 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 15.1.2021 zverejnilo Aktualizáciu č. 2  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ pod číslom 3/2021/§ 54 – IP SP. V rámci aktualizácie boli vykonané nasledovné úpravy:* doplnila sa aktuálne platná výška príspevkov pre rok 2021 pri mzdových nákladoch* doplnila sa informácia, kde žiadateľ predkladá […]