Študujte VŠ s témou sociálneho podnikania v prepojení na poľnohospodárstvo

Téma sociálnej ekonomiky sa postupne zaraďuje aj do oblasti vzdelávania mladých ľudí. Zároveň vysoké školy vzdelávaním reagujú na potreby trhu práce.

Fakulta manažmentu a ekonomiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa rozhodla otvoriť nový bakalársky odbor Sociálny manažment a služby v agrosektore s možnosťou podania prihlášky do konca februára 2021.

Vzdelávanie je zamerané na výchovu odborníkov, ktorí sú schopní riešiť ekonomické a manažérske úlohy v odvetviach pôdohospodárstva v súčasnom prostredí. Dokážu v sociálnom podniku navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym spoločenským a ekonomickým výsledkom.

Obrázok s popisom: Odbor Sociálny manažment a služby v agrosektore otvára štúdium, ktoré prináša poznatky o: - „inej“ ekonomike a sociálnom podnikaní, - nových trendoch v poľnohospodárstve - sociálne farmárčenie ako „retro-inovácia”, - eko-bio-sociálnych riešeniach súčasných spoločenských problémov.
 
Logo fakulty

Vysoká škola vidí absolventov programu Sociálny manažment a služby v agrosektore ako schopných zavádzať sociálne inovácie najmä v marginalizovaných oblastiach a marginálnych sektoroch.

Viac informácií k štúdiu nájdete na stránkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Fakultra pripravuje aj dni otvorených dverí v online priestore (PDF, 380kB).