Výzva pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlásili výzvu,
v ktorej hľadajú inovatívne projekty sociálneho podnikania so širokým spoločenským dosahom.
Cieľom je pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie.

Traja víťazní záujemcovia dostanú k dispozícii 40 hodín bezplatného poradenstva v jednej z uvedených aktivít, prípadne ich kombinácií:

ilustracny obrazok

• príprava žiadosti pre aktuálne vyhlásenú výzvu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (NFP) a Investičná pomoc pre sociálne podniky – návratná pomoc (úver),
• príprava alebo úprava biznis plánu,
• realizácia už schváleného projektu,
• prípadne iná forma spolupráce podľa potrieb sociálneho podniku (napr. analýza trhu, získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a pod.).

Všetky prihlásené sociálne podniky zároveň získajú možnosť ďalšej bezplatnej poradenskej podpory v oblasti zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín v rámci medzinárodného projektu Social Impact Vouchers a vzdelávania v Akadémii sociálnej ekonomiky.


Zapojiť sa môžete jednoducho – zodpovedaním na otázky tykajúce sa vášho projektu na stránke portálu Grantexpert., kde nájdete aj viac informácií k výzve.

Pozor! Termín na prihlásenie je iba do 9.2.2021.