Webinár Sociálne podnikanie a jeho podpora – video záznam

Ak uvažujete o možnosti založiť sociálny podnik a zistiť ako získať investičnú pomoc určenú na jeho podporu, je tu pre Vás záznam
z webinára Sociálne podnikanie a jeho podpora.

Koncom januára ho zorganizoval portál GrantExpert v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a s ďalšími partnermi.

Webinár ozrejmil základné princípy sociálneho podnikania, priniesol informácie o možnostiach jeho financovania a praktické rady
na začiatok.

Diskutovali:
• Richard Fekete, Akadémia sociálnej ekonomiky
• Peter Mészáros, Akadémia sociálnej ekonomiky
• Tamás Szőke, Grantexpert.sk
• Ľubomír Billý, Centire s.r.o..

Uverejnené so súhlasom GrantExpert, Centire s.r.o. a Akadémie sociálnej ekonomiky.