Aktualizácia č. 3 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 3.2.2021 zverejnilo Aktualizáciu č. 3  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

Zároveň aktualizovali Prílohu č. 1a (Aktualizácia 1) a Prílohu č. 5 (Aktualizácia 1).

ilustračný obrázok

V rámci aktualizácie boli vykonané nasledovné úpravy:
* v Oznámení na str. 5 bol vypustený odkaz pri texte (nezamestnané osoby)[1] – Podľa § 2, písm. 5 Zákona
č. 112/2018 Z .z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* v Prílohe č. 5a boli upravené vzorce, vizuálne ostala úplne rovnaká,
* v Prílohe č. 1a bola doplnená str. 5, 6 – náležitosti investičného zámeru.


V prípade záujmu o investičnú pomoc pre registrované sociálne podniky je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru alebo
k žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.

Informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.