Keď sa spojí verejné obstarávanie a sociálne podnikanie, náklady klesajú

Ušetriť na kosení pomocou verejného obstarávania a sociálnych podnikov sa podarilo v Senici. Mesto vysúťažilo dodávateľa služieb na starostlivosť o verejnú zeleň v meste. Týmto krokom samospráva ušetrila viac ako 120.000 eur ročne.

Dva sociálne podniky budú vykonávať kosenie pre mesto. Jeden vzišiel z verejného obstarávania a druhým je samotný registrovaný sociálny podnik, založený mestom.  „Transparentné verejné obstarávanie prinieslo zmenu dodávateľa služieb v oblasti údržby verejnej zelene a zimnej údržby. S najlepšou cenovou ponukou vyhrala firma, ktorá má bohaté referencie od západu po východ republiky. Zároveň sme kosenie v centre mesta zverili do rúk senického mestského sociálneho podniku…,“ uviedol primátor mesta Martin Džačovský pre TASR.

Senica týmto ukázala cestu pre lokálne samosprávy ako ušetriť.

Zdroj: TASR, IA MPSVR SR