Kurzy, webináre, videá

Metodické stretnutie pre RSP: Možnosti socializácie zisku

Záznam metodického stretnutia „MOŽNOSTI SOCIALIZÁCIE ZISKU“ realizovaného národným projektom Inštitút sociálnej ekonomiky (IA MPSVR SR) dňa 18.11.2021.

Prednášajúca Ing. Zuzana Korytárová PhD. LL.M.

Prezentácia z podujatia.

Metodické stretnutie pre RSP: Investičný zámer v kontexte návratnej zložky

Záznam metodického stretnutia „INVESTIČNÝ ZÁMER V KONTEXTE NÁVRATNEJ ZLOŽKY“ realizovaného národným projektom Inštitút sociálnej ekonomiky (IA MPSVR SR) pre registrované sociálne podniky dňa 3.11.2021.
Prednášajúci p. Richard Fekete zo SLSP, a.s.

Prezentácia z podujatia.

Metodické stretnutie pre RSP: Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky /21.10.2021

Záznam metodického stretnutia z oblasti verejného obstarávania realizovaného 21.10.2021 národným projektom Inštitút sociálnej ekonomiky (IA MPSVR SR) pre registrované sociálne podniky.
Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč.

Odborná konferencia NP ISE: Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky zorganizoval v dňoch 7. a 8.10.2021 online celoslovenskú odbornú konferenciu Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Cieľom konferencie bolo zhodnotiť, kde sa nachádza sociálne podnikanie po troch rokoch fungovania zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, zamyslieť sa nad ďalšími možnosťami jeho podpory a hľadať odpovede na budúci vývoj sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Pozvaní účastníci – zástupcovia odbornej verejnosti, samospráv a inštitúcií, ale aj zástupcovia registrovaných sociálnych podnikov – diskutovali o odborných, legislatívnych a praktických aspektoch tejto problematiky.

PROGRAM

Záznam 1. dňa

Súčasťou prvého dňa konferencie bol aj videopríhovor ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka.

Záznam 2. dňa – 1. časť

Záznam 2. dňa – 2. časť

V rámci druhého dňa mali vstup aj zástupcovia UVO – podpredseda p. Lexa a vedúci odd. vzdelávania p. Jakubek s prezentáciou o možnostiach integrácie sociálnych hľadísk do verejných obstarávaní.

Metodické stretnutie pre RSP: Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona č. 112/2018 Z. z. / podtéma: Oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVR SR

Záznam metodického stretnutia „.POVINNOSTI RSP V ZMYSLE USTANOVENIA §24 ZÁKONA Č. 112/2018 Z. Z. / podtéma: OZNAMOVACIA POVINNOSŤ RSP VOČI MPSVR SR“ realizovaného národným projektom Inštitút sociálnej ekonomiky (IA MPSVR SR) dňa 16.9.2021 pre registrované sociálne podniky.
Prednášajúci JUDr. Lukáš Meždej.

Metodické stretnutie pre RSP: Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky /18.8.2021

Záznam metodického stretnutia z oblasti verejného obstarávania realizovaného 18.8.2021 národným projektom Inštitút sociálnej ekonomiky (IA MPSVR SR) pre registrované sociálne podniky.
Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč.

Inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky

MPVSR SR pripravilo inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky, ktoré vás prevedie základnými informáciami, objasní podmienky a postup pri žiadosti o finančnú návratnú i nenávratnú pomoc, ako aj zodpovie na najdôležitejšie otázky k národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

Bezplatný online kurz Sociálne podnikanie pre neziskovky

Kurz Sociálne podnikanie pre neziskovky vypracovala Akadémia sociálnej ekonomiky.
Je určený pre všetkých, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s témou sociálneho podnikania.

Okrem neziskoviek môže byť prínosný aj pre podnikateľov, ktorí už síce sociálny podnik majú, ale chcú sa naučiť viac.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je ASE_online-kurz.png

Kurz sa skladá z piatich modulov, v každom z nich sú krátke videá, kvízy a odporúčania na ďalšie možné vzdelávanie.

Lektormi sú odborníci, ktorí vám okrem toho, čo je sociálne podnikanie, povedia aj ako zostaviť podnikateľský zámer, ako sociálne podnikanie financovať, ale tiež ako sa zamerať na spoločenský dopad.

Veríme, že v ňom nájdete množstvo potrebných informácií.

Ďakujeme Akadémii sociálnej ekonomiky za možnosť jeho uverejnenia. 

Webinár Sociálne podnikanie a jeho podpora

Ak uvažujete o možnosti založiť sociálny podnik a zistiť ako získať investičnú pomoc určenú na jeho podporu, je tu pre Vás záznam z webinára Sociálne podnikanie a jeho podpora.

Webinár ozrejmil základné princípy sociálneho podnikania, priniesol informácie o možnostiach jeho financovania a praktické rady na začiatok.

Diskutovali:
• Richard Fekete, Akadémia sociálnej ekonomiky
• Peter Mészáros, Akadémia sociálnej ekonomiky
• Tamás Szőke, Grantexpert.sk
• Ľubomír Billý, Centire s.r.o..

Webinár sa konal koncom januára 2020 v organizácii portálu GrantExpert v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a s ďalšími partnermi.

Ďakujeme GrantExpert, Centire s.r.o. a Akadémii sociálnej ekonomiky za možnosť uverejnenia.