Metodické stretnutia k povinnostiam RSP

ilustracny obrazok_metodické stretnutia


Metodické stretnutia k povinnostiam vyplývajúcim RSP zo zákona č. 112/2018 Z.z.:

Aktuálne už nie sú naplánované žiadne metodické stretnutia. V prípade záujmu realizované online podujatia majú k dispozícii záznamy.

Realizované:


7. 12. 2021 / Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona č. 112/2018 Z. z. / podtéma: Oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVR SR (JUDr. Lukáš Meždej)
18.11.2021 / Možnosti socializácie zisku / podtéma: Uplatnenie úľavy na dani z príjmu (Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.) – záznam je k dispozícii.
3.11.2021 / Investičný zámer v kontexte návratnej zložky (p. Richard Fekete, špecialista SLSP, a.s.) – záznam je k dispozícii.
21.10.2021 / Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky (Mgr. Juraj Tkáč) – opakovanie témy stretnutia z 18.8.2021. Záznam je k dispozícii.
16.9.2021 / Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona č. 112/2018 Z. z. / podtéma: Oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVR SR (JUDr. Lukáš Meždej) – záznam je k dispozícii.
18.8.2021 / Verejné obstarávanie pre RSP a obecné  sociálne podniky (Mgr. Juraj Tkáč) – záznam je k dispozícii.
28.7.2021 / Investičná pomoc návratná a nenávratná, investičné zámery a plánovanie (Mgr. Richard Fekete)       
14.7.2021 / Kreovanie Poradného výboru (JUDr. Lukáš Meždej)