Metodické stretnutia k povinnostiam RSP

ilustracny obrazok_metodické stretnutia
21.10.
2021
Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky (Mgr. Juraj Tkáč) – opakovanie témy stretnutia z 18.8.2021
3.11
2021
Investičný zámer v kontexte návratnej zložky (p. Richard Fekete, špecialista SLSP, a.s.)
19. 11. 2021Možnosti socializácie zisku – RSP môžu požiadať o odpustenie dane tým, že socializujú časť zisku ešte do konca roka / podtéma: Uplatnenie úľavy na dani z príjmu (Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.)
6. 12. 2021 – Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona č. 112/2018 Z. z. / podtéma: Oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVR SR (JUDr. Lukáš Meždej)
– vstup Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR: zhodnotenie roka, pripravované aktivity v oblasti SE


Metodické stretnutia k povinnostiam vyplývajúcim RSP zo zákona č. 112/2018 Z.z.:
Plánované termíny podujatí môžu byť zmenené.

Realizované:
16.9.2021 Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona č. 112/2018 Z. z. / podtéma: Oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVR SR (JUDr. Lukáš Meždej) – záznam je k dispozícii
18.8.2021 Verejné obstarávanie pre RSP a obecné  sociálne podniky (Mgr. Juraj Tkáč) – záznam je k dispozícii
28.7.2021 Investičná pomoc návratná a nenávratná, investičné zámery a plánovanie (Mgr. Richard Fekete)       
14.7.2021 Kreovanie Poradného výboru (JUDr. Lukáš Meždej)