Metodické stretnutia k povinnostiam RSP

Plánované metodické stretnutia pre registrované sociálne podniky k povinnostiam vyplývajúcim RSP zo zákona č. 112/2018 Z. z..
Ilustračný obrázok

Nadchádzajúce :

27.

JÚN

2022
8:30 – 11:00

DPH aspekt – RSP“

Prednášajúci:  Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.

11.

APRÍL

2022
8:30 – 11:00

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Prednášajúci: Ing. Mgr. Juraj Tkáč

Plánované:

Aktuálne už nie sú naplánované žiadne metodické stretnutia. V prípade záujmu realizované online podujatia majú k dispozícii záznamy.

MÁJ

2022

Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona
č. 112/2018 Z. z.

JÚN

2022

Podnikateľské plánovanie – riešenie plánu žiadateľa
o štatút RSP

JÚL

2022

Priama a nepriama finančná pomoc RSP

AUGUST

2022

Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona
č. 112/2018 Z. z.

SEPTEMBER

2022

Verejné obstarávanie pre RSP – príklady dobrej praxe

SEPTEMBER

2022

Kreovanie a fungovanie poradného výboru
 

OKTÓBER

2022

Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona
č. 112/2018 Z. z.

SEPTEMBER

2022

Verejné obstarávanie pre RSP – príklady dobrej praxe

SEPTEMBER

2022

Kreovanie a fungovanie poradného výboru
 

Plánované termíny podujatí môžu byť zmenené.

Realizované :

DPH aspekt – RSP
27.6.2022
 • Témy: DPH aspekt z pohľadu aktivít sociálnej ekonomiky
 • Prednášajúca: Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.
Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona č. 112/2018 Z. z. a oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVaR SR
11.5.2022
 • Prednášajúci: JUDr. Lukáš Meždej
Odvod kladného rozdielu dane na špeciálny účet v banke
25.3.2022
 • Prednášajúca: Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.
Spôsoby využitia zisku za účelom jeho socializácie a aktuálne otázky týkajúce sa daňovej úľavy pre RSP
18.1.2022
 • Prednášajúca: Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.
Novela zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
11.4.2022
 • Prednášajúci: Ing. Mgr. Juraj Tkáč
Odvod kladného rozdielu dane na špeciálny účet v banke
25.3.2022
 • Prednášajúca: Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.
DPH aspekt – RSP
11.2.2022
 • Témy: Znížená DPH sadzba a podmienky na jej uplatnenie; Judikatúra Európskeho súdneho dvora a s tým súvisiaca legislatíva
 • Prednášajúca: Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.
Spôsoby využitia zisku za účelom jeho socializácie a aktuálne otázky týkajúce sa daňovej úľavy pre RSP
18.1.2022
 • Prednášajúca: Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.
Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona
č. 112/2018 Z. z.
7.12.2021
 • Podtéma: Oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVR SR
 • Prednášajúci: JUDr. Lukáš Meždej
Možnosti socializácie zisku
18.11.2021
 • Podtéma: Uplatnenie úľavy na dani z príjmu
 • Prednášajúca: Ing. Zuzana Korytárová, PhD. LL.M.
Investičný zámer v kontexte návratnej zložky
3.11.2021
 • Prednášajúci: Richard Fekete, špecialista SLSP, a.s.
Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky
21.10.2021
 • opakovanie témy stretnutia z 18.8.2021
 • Prednášajúci: Ing. Mgr. Juraj Tkáč

Povinnosti RSP v zmysle ustanovenia §24 zákona
č. 112/2018 Z. z.

16.9.2021
 • Podtéma: Oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVR SR
 • Prednášajúci: JUDr. Lukáš Meždej
Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky
18.8.2021
 • Prednášajúci: Ing. Mgr. Juraj Tkáč
Investičná pomoc návratná a nenávratná, investičné zámery a plánovanie
28.7.2021
 • Prednášajúci: Mgr. Richard Fekete
Kreovanie Poradného výboru
14.7.2021
 • Prednášajúci: JUDr. Lukáš Meždej