Regionálna odborná konferencia

Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji

27. apríl 2022 ∫ 9:00 – 14:00


PROGRAM


O konferencii

Sociálna ekonomika je dôležitý nástroj rastu zamestnanosti, ekonomického rozvoja regiónu a skvalitňovania životných podmienok jeho obyvateľov. Dáva prácu aj osobám zdravotne či sociálne znevýhodneným alebo zraniteľným a zároveň poskytuje tovary alebo služby, ktoré nemusia byť zaujímavé pre komerčný sektor ekonomiky.

Samosprávny kraj je ideálny priestor, v ktorom sa dá podpora sociálneho podnikania efektívne využiť na dosiahnutie všetkých týchto benefitov a navyše cieleným využívaním výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní a nakupovaním vo „svojich“ sociálnych podnikoch zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov tak, aby zostali „doma“ v kraji.

Cieľom podujatia je vytvoriť fórum na prezentáciu aktuálnej situácie stavu sociálnej ekonomiky v Trenčianskom kraji a pomenovanie potrieb a možností jej ďalšieho rozvoja. Zároveň je snahou dať priestor príkladom dobrej praxe a umožniť výmenu skúseností zástupcom zúčastnených registrovaných sociálnych podnikov.

Pozývanými účastníkmi sú zástupcovia trenčianskych samospráv a inštitúcií, ktorí môžu prispieť k rozvoju sociálneho podnikania v tomto regióne a zástupcovia už zaregistrovaných sociálnych podnikov.

Živé vysielanie konferencie Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji

ORGANIZÁTORI

Logo IA MPSVR SR
LOGO NP ISE
LOGO TSK