Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji – ZÁZNAM z konferencie

28. septembra sa v Prešove stretli zástupcovia sociálnych podnikov, samosprávnych orgánov a ďalších relevantných inštitúcií z celého kraja. Dôvodom bola odborná konferencia s názvom Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji.

Lokálna a komunitná sebestačnosť v podpore zamestnanosti i v pokrytí potrieb tovarov a služieb v regióne môže byť pozitívnym výsledkom vzájomnej podpory a spolupráce orgánov samospráv, krajských inštitúcií a sociálnych podnikov. S týmto cieľom boli na konferencii prezentované viaceré sociálne podniky. Či už registrované – Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p., Mestský podnik Snina, s.r.o., Jana Bezegová ROBEN r.s.p., ZBOR-STAV, ASSR, s.r.o., r.s.p. – alebo tiež činnosť Karpatskej nadácie, či projekt OMAMA občianskeho združenia Cesta von.

Odzneli tiež skúsenosti s podporou rozvoja sociálnej ekonomiky v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorý úspešne prevádzkuje vlastné tri sociálne podniky, a zároveň podporuje aj vznik ďalších, aktuálne napríklad prostredníctvom výzvy Farmár.

Ak si chcete pozrieť a vypočuť to množstvo praktických skúseností a rád, ktorými sa dá inšpirovať – všetky vám ponúkame vo videozázname.