Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom

tento príspevok

ilustracny obrazok

UVO a EK informujú k obstarávaniu v kontexte krízy COVID-19

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil 2 nové dokumenty Európskej komisie, ktoré sa týkajú obstarávania v súčasnej situácii spôsobenej ochorením COVID –  19. 1) Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 https://socialnaekonomika.sk/wp-content/uploads/manualne/usmernenie_ek_k_vo_covid-19.pdf (pdf, 649 kB) 2) Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného […]

Obstarávajme sociálne -vyhradená zákazka

V sociálnej ekonomike sa stretávame s pôsobením subjektov zameraných na pozitívny sociálny vplyv, ktorý je v ich podnikaní prvoradý a uprednostnený pred orientáciou na ekonomický zisk. V kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sú týmito subjektami registrované sociálne podniky, chránené pracoviská a chránené dielne, ktoré sa môžu uchádzať o verejné zákazky vyhlasované verejnými obstarávateľmi, a to za zvýhodnených […]

Sprievodca verejným obstarávaním

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci implementácie Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky vypracovala sprievodcu k aplikácii „sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a z iných verejných zdrojov za účelom poskytnúť odbornú podporu v oblasti procesov verejného obstarávania. Celý obsah sprievodcu nájdete […]