UVO a EK informujú k obstarávaniu v kontexte krízy COVID-19

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil 2 nové dokumenty Európskej komisie, ktoré sa týkajú obstarávania v súčasnej situácii spôsobenej ochorením COVID –  19.

1) Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

2) Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19 (PDF, 644kB)

Zdroj:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html