Mesačný archív: %s júl 2021

tento príspevok

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 7 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 15. 7. 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 7 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 8/2021/§54 – IP SP.   Zmena v Oznámení sa týka procesov verejného obstarávania a registrované sociálne podniky, ktoré […]

Ilustračný obrázok

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Pozývame Vás na Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike, ktorý sa uskutoční prezenčnou formou dňa 22.07.2021 od 10:00 – 12:00 v Národnom podnikateľskom centre (NPC) v Trnave. Cieľom podujatia je novým záujemcom o podnikanie priblížiť postup založenia a fungovania sociálneho podniku. Existujúce sociálne podniky na ňom získajú informácie o aktuálnych možnostiach […]

Ilustračný obrázok

Zaradenie registrovaných sociálnych podnikov medzi subjekty územnej spolupráce je už v platnosti

Na základe účinnosti novely zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja už registrované sociálne podniky (ďalej aj ako „RSP“) patria medzi subjekty územnej spolupráce. V praxi to znamená, že RSP môžu byť oprávnenými žiadateľmi o dotácie z finančných zdrojov vyčlenených na podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom výziev realizovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej „Ministerstvo“). V […]

Fotografia pozvánky

Tematický webinár – Sociálne poľnohospodárstvo: teória a prax

Sociálne poľnohospodárstvo je jedným z nástrojov vhodných pre rozvoj vidieka. Využíva poľnohospodárske zdroje pre zamestnávanie ľudí z rôzne znevýhodnených skupín a zároveň tým prispieva k skvalitňovaniu života ľudí na vidieku. Na Slovensku sa konceptu sociálneho podnikania venuje OZ Druživa, ktoré tento rok realizuje sériu piatich vzdelávacích webinárov. V rámci projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva […]

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky

Vo štvrtok 8. júla bolo za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi  Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na Slovensku. […]

Ilustračný obrázok

Poradný výbor – pozvánka na online metodické stretnutie

Poradný výbor predstavuje v rámci vnútornej štruktúry orgánov registrovaného sociálneho podniku špecifický orgán, ktorého vytvorenie je jednou zo základných podmienok vzniku a fungovania RSP. Všetkých záujemcov pozývame na metodické stretnutie s názvom Poradný výbor, ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Dozviete sa na ňom užitočné […]

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 6 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 2. 7. 2021  bola zverejnená Aktualizácia č. 6 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 7/2021/§54 – IP SP.   Zmena v Oznámení sa týka zapracovania nasledovných dvoch dokumentov do Oznámenia a jeho […]