Denný archív: %s 14. júla 2021

tento príspevok

Ilustračný obrázok

Zaradenie registrovaných sociálnych podnikov medzi subjekty územnej spolupráce je už v platnosti

Na základe účinnosti novely zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja už registrované sociálne podniky (ďalej aj ako „RSP“) patria medzi subjekty územnej spolupráce. V praxi to znamená, že RSP môžu byť oprávnenými žiadateľmi o dotácie z finančných zdrojov vyčlenených na podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom výziev realizovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej „Ministerstvo“). V […]