Denný archív: %s 12. júla 2021

tento príspevok

Fotografia pozvánky

Tematický webinár – Sociálne poľnohospodárstvo: teória a prax

Sociálne poľnohospodárstvo je jedným z nástrojov vhodných pre rozvoj vidieka. Využíva poľnohospodárske zdroje pre zamestnávanie ľudí z rôzne znevýhodnených skupín a zároveň tým prispieva k skvalitňovaniu života ľudí na vidieku. Na Slovensku sa konceptu sociálneho podnikania venuje OZ Druživa, ktoré tento rok realizuje sériu piatich vzdelávacích webinárov. V rámci projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva […]