Denný archív: %s 8. júla 2021

tento príspevok

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky

Vo štvrtok 8. júla bolo za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi  Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na Slovensku. […]

Ilustračný obrázok

Poradný výbor – pozvánka na online metodické stretnutie

Poradný výbor predstavuje v rámci vnútornej štruktúry orgánov registrovaného sociálneho podniku špecifický orgán, ktorého vytvorenie je jednou zo základných podmienok vzniku a fungovania RSP. Všetkých záujemcov pozývame na metodické stretnutie s názvom Poradný výbor, ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Dozviete sa na ňom užitočné […]