Denný archív: %s 2. júla 2021

tento príspevok

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 6 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 2. 7. 2021  bola zverejnená Aktualizácia č. 6 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 7/2021/§54 – IP SP.   Zmena v Oznámení sa týka zapracovania nasledovných dvoch dokumentov do Oznámenia a jeho […]