Vyrovnávací a umiestňovací príspevok pre Integračný podnik

Integračný podnik je registrovaný sociálny podnik, ktorého hlavným cieľom je podpora zvyšovania zamestnanosti a ktorý zamestnáva  najmenej 30% znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených alebo zraniteľných osôb z celkového počtu svojich zamestnancov.

V zmysle zákona o sociálnej ekonomike má integračný podnik možnosť požiadať o umiestňovacie a vyrovnávacie príspevky,
ktoré sú určené na podporu pracovnej integrácie znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Umiestňovací príspevok

Je určený pre registrované integračné sociálne podniky na zvýšenie ich  motivácie zabezpečiť zamestnancovi, ktorý je znevýhodnenou osobou zamestnanie, resp. mu  pomôcť nájsť si uplatnenie na otvorenom trhu práce , t. z. zamestnať sa u zamestnávateľa, ktorý nie je sociálnym podnikom, závislou osobou sociálneho podniku ani chránenou dielňou.

Vyrovnávacie príspevky

Sú určené pre registrované integračné sociálne podniky a slúžia na  podporu zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. Sú určené na kompenzáciu zníženej schopnosti zamestnancov vykonávať určité činnosti a s tým spojenej nižšej produktivity práce a poskytujú sa na mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,  dodatočné náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených  osôb z  dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave a náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave.

Umiestňovacie a vyrovnávacie príspevky sa poskytujú prostredníctvom nových aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle §19a a §19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a integračné podniky môžu o ne požiadať na príslušnom úrade práce, v ktorého územnom obvode majú sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou.

Detailné spracovanie informácie o umiestňovacích a vyrovnávacích príspevkoch

Stiahnuť dokument (PDF, 1MB)

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky

Stiahnuť dokument (PDF, 1MB)

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc