Kompenzačná pomoc

Kompenzačná pomoc sa poskytuje podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky na zmiernenie dopadov jeho orientácie na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorá ho znevýhodňuje oproti subjektom vykonávajúcim obdobnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku.

Poskytuje sa napríklad vtedy, ak podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky ponúkajú životne dôležité tovary alebo služby znevýhodneným alebo zraniteľným skupinám s nedostatočnou kúpyschopnosťou, alebo v prípadoch, kedy takéto podniky majú sťažený prístup k úverom, zárukám a ďalším formám návratného financovania z dôvodu, že sú „netypickými podnikmi“, ktoré  finančné inštitúcie nevedia správne ohodnotiť a posudzujú ich ako nefinancovateľné. Samozrejme, takáto situácia musí byť objektívne preukázateľná na to, aby kompenzačná pomoc mohla byť na tento účel poskytnutá.

Podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa kompenzačná pomoc poskytuje vo viacerých formách, pričom môže ísť o finančné nástroje,
nenávratné finančné príspevky alebo dotácie.

Bližšie vymedzenie jednotlivých foriem kompenzačnej pomoci a podmienok ich poskytovania v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch obsahuje Výklad zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s vybranými metodickými usmerneniami vrátane konkrétnych prípadov (str. 59-60).

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory
pre sociálne podniky

Stiahnuť dokument

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc