Znížená sadzba DPH

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10%.

Za nasledujúcich podmienok:

  • registrovaný sociálny podnik používa 100% svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100% socializácia zisku),
  • znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky RSP dodáva oprávnenému zákazníkovi,
  • dodaním oprávnenému zákazníkovi nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom

pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (§3 ods. 1) je zdaniteľnou osobou každá osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť definovanú v §3 ods. 2 predmetného zákona bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami môžu byť podnikatelia, ale aj mimovládne neziskové organizácie; teda nezáleží na právnickej forme ani účele podnikania.

Registrovaný sociálny podnik, integračný podnik, ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby, môže zníženú sadzbu DPH uplatniť na akýkoľvek tovar a službu, ktorú poskytuje. Je to tak preto, lebo tieto služby majú primárne za cieľ pozitívnu sociálnu integráciu vyššie zmienených osôb. Tento fakt činnosť registrovaného sociálneho podniku kvalifikuje ako činnosť vykonávanú v rámci aktivít sociálnej ekonomiky.

Metodické usmernenie k zmene DPH režimu pri dodaní tovaru na diaľku (pôvodne zásielkový predaj tovaru) pre RSP, ktoré dodávajú tovary pre nezdaniteľné fyzické osoby do iných členských štátov.

Stiahnuť dokument (PDF, 687 kB)

Metodické usmernenie k Aplikácii zníženej sadzby DPH u RSP podľa § 27 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z pridanej hodnoty
č. 222/2004.

Stiahnuť dokument (PDF, 864 kB)

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory
pre sociálne podniky.

Stiahnuť dokument (PDF, 1MB)

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky.

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc